آموزش گیتار
آموزش گیتار به سبک های کلاسیک و پاپ ، آموزش نت خوانی و اجرای ملودی های زیبا

لالالالای Emلای لالای لای Amلالالالای Em لالالالای لای لالای لالای لای F
لای لالای لای Dm لالای لالای لای Dm لای لالای لای لالای لالای F لایEm
Emهم اتاقی Amهم اتاقی Emهم اتاقی برFس یه دادمDm
Dmاونیکه دل ودینم رو برده Gخیلی وقته نکرده FیادمEm
Emهم اتاقی ببین چگونه سیل اشکم شده FروونهDm
Dmدرددلسوزم به جز تو به خدا هیچ کی Fنمی دونه Em
لالالالای Emلای لالای لای Amلالالالای Em لالالالای لای لالای لالای لای F
لای لالای لای Dm لالای لالای لای Dm لای لالای لای لالای لالای F لایEm

Emهم اتاقی هم اتاقی هم اتاقی بروطبیب دل بیمارم و بیارF
Fبهش بگو Dmعاشقش غریبه Fمردم ازرنج و انتظارEm
Amلالالالالالای Dmلالالالالالالالای لای Cلای لالای لالالالای Fm

با ریتم ۴/۲ یا ۴/۴

[ چهارشنبه سوم مهر ۱۳۸۷ ] [ 17:41 ] [ میلاد ]
درباره وبلاگ

من میلاد هستم متولد 24 خرداد 1367 ساکن تهران ، رشته ام برق (گرایش الکترونیک) هستش ، به موسیقی علاقه زیادی دارم چند سالی هست که گیتار میزنم ، گاهی اوقات آهنگسازی و کارهای تنظیم هم میکنم .
امکانات وب